HTML <pre> թեգ

Սահմանում է նախընտրական ֆորմատավորված տեքստ:

Օրինակ

<pre>
Այս տեքստը
  ֆորմատավորված է
pre    թեգի միջոցով և
    հաշվի են    առնվում 
բոլոր տողադարձերն ու բառերի  միջև հեռավորությունը
նույնիսկ տառատեսակն է   այլ
</pre>
Փորձել
Այլ ատրիբուտներ