HTML Իրադարձություններ

Այստեղ պատկերված են իրադարձության ատրիբուտներն ըստ խմբերի, որոնք կիրառվում են HTML տարրերում իրադարձության գործողություններ սահմանելու համար:

- նոր է HTML5-ում

Պատուհան

Իրադարձություններ՝ պատուհանային օբյեկտների հետ աշխատելու համար (վերաբերվում է <body> թեգին):

onafterprint ScriptՍքրիփթ՝ էջի տպագրվելուց հետո աշխատելու համար:
onbeforeprint ScriptՍքրիփթ՝ էջի տպագրվելուց առաջ աշխատելու համար:
onbeforeunload ScriptՍքրիփթ՝ մինչ էջի բեռնվելը աշխատելու համար:
onerror ScriptՍքրիփթ՝ սխալմունքի դեպքում աշխատելու համար:
onhashchange ScriptՍքրիփթ՝ URL-ի խարիսխային հատվածում փոփոխություններ տեղի ունենալու ժամանակ աշխատելու համար:
onloadScriptՍքրիփթ՝ էջի բեռնվելուց հետո աշխատելու համար:
onmessage ScriptՍքրիփթ՝ նամակ հայտնվելու ժամանակ աշխատելու համար:
onoffline ScriptՍքրիփթ՝ բրաուզերի օֆլայն աշխատանքի ժամանակ աշխատելու համար:
ononline ScriptՍքրիփթ՝ բրաուզերի օնլայն աշխատանքի ժամանակ աշխատելու համար:
onpagehide ScriptՍքրիփթ՝ պատուհանը թաքցված լինելու ժամանակ աշխատելու համար:
onpageshow ScriptՍքրիփթ՝ պատուհանը տեսանելի լինելու ժամանակ աշխատելու համար:
onpopstate ScriptՍքրիփթ՝ պատուհանի պատմության փոփոխման ժամանակ աշխատելու համար:
onresize ScriptՍքրիփթ՝ բրաուզերի պատուհանի չափսերի փոփոխման ժամանակ աշխատելու համար:
onstorage ScriptՍքրիփթ՝ Web Storage տարածքի թարմացման ժամանակ աշխատելու համար:
onunloadScriptՍքրիփթ՝ մեկ անգամ աշխատելու համար, երբ էջը բեռնվել է (կամ, երբ բրաուզերի պատուհանը փակվում է):

Ֆորմա

Իրադարձություններն աշխատում են HTML ֆորմաների ներսում գործողությունների ժամանակ (վերաբերվում է գրեթե բոլոր HTML տարրերին, բայց ամենից հաճախ օգտագործվում է ֆորմայի տարրերում):

onblurScriptՍքրիփթ՝ տարրի ֆոկուսի կորստի ժամանակ աշխատելու համար:
onchangeScriptՍքրիփթ՝ տարրի արժեքի փոփոխման ժամանակ աշխատելու համար:
oncontextmenu ScriptՍքրիփթ՝ համատեքստային մենյուի հայտնվելու ժամանակ աշխատելու համար:
onfocusScriptՍքրիփթ՝ տարրի ֆոկուսի ձեռք բերման ժամանակ աշխատելու համար:
oninput ScriptՍքրիփթ՝ տարրի մուտքագրման ժամանակ աշխատելու համար:
oninvalid ScriptՍքրիփթ՝ տարրի անվավեր լինելու ժամանակ աշխատելու համար:
onreset ScriptՍքրիփթ՝ ֆորմայում Reset կոճակը սեղմելու ժամանակ աշխատելու համար:
onsearchScriptՍքրիփթ՝ որոնման դաշտում մուտքագրման ժամանակ աշխատելու համար: Միայն՝ երբ <input type="search">:
onselectScriptՍքրիփթ՝ տարրում տեքստի հատված նշելու ժամանակ աշխատելու համար:
onsubmitScriptՍքրիփթ՝ ֆորմայի ուղարկման/ներկայացման ժամանակ աշխատելու համար:

Ստեղնաշար

onkeydownScriptՍքրիփթ՝ ստեղն սեղմելու ժամանակ աշխատելու համար:
onkeypressScriptՍքրիփթ՝ ստեղն սեղմելուց (սեղմել թողնելուց) աշխատելու համար:
onkeyupScriptՍքրիփթ՝ սեղմած ստեղնը թողնելուց աշխատելու համար:

Մկնիկ

Իրադարձություններն աշխատում են մկնիկի կամ օգտվողի նմանատիպ գործողությունների ժամանակ:

onclickScriptՍքրիփթ՝ տարրի վրա մկնիկի քլիք անելուց աշխատելու համար:
ondblclickScriptՍքրիփթ՝ տարրի վրա մկնիկի կրկնակի քլիք անելուց աշխատելու համար:
ondrag ScriptՍքրիփթ՝ տարրը տեղից շարժելու ժամանակ աշխատելու համար:
ondragend ScriptՍքրիփթ՝ տարրը տեղից շարժելու գործողության ավարտից հետո աշխատելու համար:
ondragenter ScriptՍքրիփթ, տեղից շարժվող տարրն իր թիրախում հայտնվելուց աշխատելու համար:
ondragleave ScriptՍքրիփթ, տարրն՝ իր թիրախը լքելուց, աշխատելու համար:
ondragover ScriptՍքրիփթ, տարրն՝ իր թիրախի վրայով շարժվելու ժամանակ, աշխատելու համար:
ondragstart ScriptՍքրիփթ, տարրի՝ տեղից շարժվելու գործընթացը սկսելուց, աշխատելու համար:
ondrop ScriptՍքրիփթ՝ տեղից շարժված տարրն իր թիրախում հայտնվելուց հետո աշխատելու համար:
onmousedownScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի կոճակը տարրի վրա սեղմած լինելու ժամանակ աշխատելու համար:
onmousemoveScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի սլաքը տարրի վրայով շարժվելու ժամանակ աշխատելու համար:
onmouseoutScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի սլաքը տարրի վրայից շարժվելու ժամանակ աշխատելու համար:
onmouseoverScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի սլաքը տարրի վրա հայտնվելու ժամանակ աշխատելու համար:
onmouseupScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի սեղմած կոճակը տարրի վրա բաց թողնելուց աշխատելու համար:
onmouseleaveScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի սլաքը տարրի վրայից դուրս բերելու ժամանակ աշխատելու համար:
onscroll ScriptՍքրիփթ՝ տարրի պտտման գոտու պտտման ժամանակ աշխատելու համար:
onwheel ScriptՍքրիփթ՝ մկնիկի անիվը տարրի վրա ներքև կամ վերև շարժելու ժամանակ աշխատելու համար:

Բուֆեր

oncopyScriptՍքրիփթ՝ տարրի պարունակությունը կլոնավորելուց աշխատելու համար:
oncutScriptՍքրիփթ՝ տարրի պարունակությունը կտրելուց աշխատելու համար:
onpasteScriptՍքրիփթ՝ տարրում պարունակություն տեղադրելուց աշխատելու համար:

Մեդիա

Իրադարձություններն աշխատում են մեդիաների կողմից, ինչպիսիք են՝ վիդեո, աուդիո և պատկեր (վերաբերվում են բոլոր HTML տարրերին, բայց ավելի տարածված են մեդիա տարրերի համար, ինչպիսիք են՝ <audio>, <embed>, <img>, <object> և <video>):

onabortScriptՍքրիփթ՝ ձախողման ժամանակ աշխատելու համար:
oncanplay ScriptՍքրիփթ, ֆայլի՝ խաղալուն պատրաստ լինելու ժամանակ, աշխատելու համար:
oncanplaythrough ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ ֆայլը պատրաստ է խաղալ մինչև վերջ, առանց բուֆերացման համար կանգ առնելու:
oncuechange ScriptՍքրիփթ՝ <track> տարրի թելադրանքը փոփոխվելուց աշխատելու համար:
ondurationchange ScriptՍքրիփթ՝ մեդիայի տևողությունը փոփոխվելուց աշխատելու համար:
onemptied ScriptՍքրիփթ, ֆայլի՝ անհասանելի դառնալուց, աշխատելու համար:
onended ScriptՍքրիփթ, մեդիայի՝ ավարտին հասնելուց աշխատելու համար:
onloadeddata ScriptՍքրիփթ՝ մեդիա տվյալների բեռնվելուց աշխատելու համար:
onloadedmetadata ScriptՍքրիփթ՝ մետա տվյալների բեռնվելուց աշխատելու համար:
onloadstart ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ ֆայլը սկսում է բեռնվել մինչ այլ բեռնումներ տեղի ունենալը:
onpause ScriptՍքրիփթ, մեդիայի՝ կանգնեցման ժամանակ աշխատելու համար:
onplay ScriptՍքրիփթ, մեդիայի՝ խաղալուն պատրաստ լինելու ժամանակ, աշխատելու համար:
onplaying ScriptՍքրիփթ, մեդիայի՝ խաղալ սկսելու ժամանակ, աշխատելու համար:
onprogress ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ բրաուզերը գտնվում է մեդիա տվյալներ ստանալու գործընթացում:
onratechange ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի ամեն անգամ, երբ փոփոխվի խաղարկման արագությունը:
onseeked ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ seeking ատրիբուտը false է և ցուցադրվում է, որ փնտրումն ավարտվել է:
onseeking ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ seeking ատրիբուտը true է և ցուցադրվում է, որ փնտրվում է:
onstalled ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ բրաուզերը ցանկացած պատճառով չի կարողանում վերցնել մեդիա տվյալները:
onsuspend ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ մեդիա տվյալների ստացումը կանգնեցվում է ցանկացած պատճառով, մինչ դրանց լիարժեք բեռնվելը:
ontimeupdate ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ խաղարկման դիրքը փոփոխվել է:
onvolumechange ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի ամեն անգամ, երբ ձայնի բարձրությունը փոփոխվում է ("mute" կարգավորումը ներառյալ):
onwaiting ScriptՍքրիփթ, որը կաշխատի այն ժամանակ, երբ մեդիան կանգնեցված է, բայց գտնվում է սպասողական կարգավիճակում շարունակվելու համար:

Այլ

onshow ScriptՍքրիփթ, <menu> տարրի՝ որպես համատեքստային մենյու, ցուցադրվելուց աշխատելու համար:
ontoggle ScriptՍքրիփթ, <details> տարրի՝ բացվելուց կամ փակվելուց աշխատելու համար: