HTML <iframe> թեգ

Սահմանում է ներդրված/ներկառուցված շրջանակ:

Օրինակ

<iframe src="http://weber.am"></iframe>
Փորձել
ԱտրիբուտԱրժեքԲնութագիր
heightpixelsՀատկանշում է <iframe> տարրի բարձրությունը:
nametextՀատկանշում է <iframe> տարրի անվանումը:
sandboxallow-forms
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
Մի շարք լրացուցիչ սահմանափակումների հնարավորություն է տալիս <iframe> տարրի պարունակության համար:
seamlessseamlessՀատկանշում է, որ <iframe> տարրը պետք է լինի՝ կարծես պարունակող փաստաթղթի մի մասը:
srcURLՀատկանշում է <iframe> տարրում ներդրվող/ներկառուցվող փաստաթղթի աղբյուրը՝ URL հասցեն:
srcdocHTML_codeՀատկանշում է էջի HTML պարունակություն <iframe> տարրում ցուցադրելու համար:
widthpixelsՀատկանշում է <iframe> տարրի լայնությունը: