Ամիս Եկամուտ
Հունվար 740.000
Փետրվար 1.450.000
Ընհանուր 2.190.000